Further potential study ideas

A nem intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területek közül a parlagfű szempontjából kiemelt figyelmet kell kapnia a parlagoknak és az erdészeti ültetvényeknek, ezért javasoljuk, hogy a további kutatások egy része ezekre a területekre koncentráljon.

A parlagfű parlagon való előfordulását valószínűleg meghatározza, hogy korábban meddig és milyen módon volt művelve, valamint az, hogy a spontán szukcesszió milyen körülmények közt (felhagyás utáni legeltetés, kaszálás mértéke, táji környezet minősége) ment végbe. További kutatást igényel annak megállapítása, hogy a parlagok legeltetése milyen szerepet játszik a parlagfű visszaszorításában, mivel tapasztalataink szerint a legeltetésnek kettős hatása van: az állatok ugyan eltávolítják a parlagfű biomasszájának egy részét, de laza talajokon viszont a taposásukkal kedvező körülményeket hoznak létre a parlagfű csírázása szempontjából.

Az erdészeti ültetvények esetében érdemes lenne megvizsgálni a jelenlegi síkvidéki erdő - felújítási gyakorlat, a teljes talaj-előkészítés szerepét a parlagfű-állományok létrejöttében. Bár kutatásaink alapján a zárt, fényszegény erdőkben valóban teljesen visszaszorul a parlagfű, ugyanakkor a fiatal ültetvényekben, különösen a parlagokra telepített ültetvényekben nagy mennyiséget érhet el a parlagfű. A teljes talaj-előkészítés kedvező körülményeket teremt a csírázása számára, és a sorokban, ahol géppel nem lehet gyommentesítést végezni, illetve a gyommentesítő munkák elmaradása esetén megjelenhet és akár nagy tömegességet is elérhet a parlagfű. Érdemes lenne megvizsgálni, hogy ha a parlagok fásítását más telepítési technikával végzik (lokális telepítés a teljes tábla felszántása nélkül), akkor csökkenthető-e esetleg a parlagfű mennyisége.

A parlagfű terjedési képességének vizsgálata, valamint terjedés akadályozásának módja egy további fontos kutatási irány, mivel az ezzel kapcsolatos mai ismereteink még korlátozottak. Fontos lenne pontosan meghatározni a gépjárművek, illetve az állatok, különösen a legelő állatok szerepét a parlagfű magjának terjesztésében.

Szívesen látunk szakdolgozókat, PhD-hallgatókat akár saját megkezdett kutatásuk kiegészítése, akár teljes kutatási téma kidolgozása céljából bármely egyetemről, főiskoláról.